Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste- Asianajotoimisto Legista Oy 

Tämä seloste kertoo, miten Asianajotoimisto Legista Oy (”Legista”) käsittelee henkilötietojasi eli mitä henkilötietoja Legista kerää, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään ja kuinka säilytämme henkilötietoja.

Legistalle on tärkeää luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen henkilötietojen käsittely.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

Mitä tietoja keräämme ja käsittelemme?

Tyypillisesti keräämämme henkilötiedot ovat asiakkaiden tai heidän edustajiensa ja vastapuolen nimi ja yhteystietoja (etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero sähköpostiosoite) ja sekä muita perustietoja (syntymäaika, titteli sekä työnantajan tiedot) ja muita asiaan liittyviä relevantteja tietoja. Keräämme myös lakisääteiset tiedot asiakkaan tunnistamiseksi ja asiakkaan poliittisen vaikutusvallan sekä taloudellisen tilan selvittämiseksi. Keräämme tiedot myös rekisteröidyn antamista suostumuksista sekä kielloista liittyen erityyppisiin henkilötietojen käsittelytarkoituksiin.

Miten keräämme tietoja?

Tiedot saamme pääasiassa suoraan asiakkaaltamme. Tietoja voidaan saada myös viranomaisilta, yhteystietopalveluiden tarjoajailta tai muilta luotettavilta kolmansilta osapuolilta, kuten väestötietojärjestelmästä ja luottotietorekistereistä.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietoja ja käsittelyn tarkoitukset

Käsittelemme henkilötietoja toimeksiantojen ylläpitämisen, asiakkaan maksukäyttäytymisen ja työtilausten seuraamiseen, yhteydenpitoon ja asiakasviestintään sekä asiakasvarojen hallinnointiin.

Rekisteriä käytetään myös lakisääteisten velvoitteiden kuten rahanpesun ja terrorismin estämiseksi annetun lain mukainen asiakkaan tuntemisvelvoitteen täyttämiseksi sekä toimeksiannon vastaanottamiseen liittyvät esteellisyyden selvittämiseksi.

Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoitusksiin, kuitenkin siten, että henkilötietoja käsitellään lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Henkilötietojen luovuttaminen tai siirtäminen

Lähtökohtaisesti me emme luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle. Voimme kuitenkin luovuttaa niitä viranomaisille lakisääteisissä asioissa tai toimeksiantoon perustuen.

Me emme säännönmukaisesti luovuta rekisteriin tallennettuja tietoja ulkopuolisille tahoille emmekä myöskään EU- alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoturva

Käsittelemme henkilötietojasi tietoturvallisesti. Henkilötietojen suojaamiseksi käytämme tarpeellisia tietoturvakeinoja. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukitussa tilassa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Asianajotoimisto Legista Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa kävijän päälaitteelle. Käyttäjää ei voida henkilökohtaisesti tunnistaa evästeiden avulla.

Verkkosivuillamme voimme kerätä vierailevien kävijöiden päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Verkkosivuillamme käytettävät evästeet ovat teknisiä evästeitä, joiden avulla varmistamme sivuston toimivuuden ja pystymme tarjoamaan paremman käyttökokemuksen. Evästeiden käytön voi kieltää muuttamalla käyttämäsi selaimen asetuksia, tällöin sivusto ei välttämättä toimi kunnolla.

Rekisteriin tallennetun oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihin sekä seuraavat oikeudet;

  • oikeus pyytää itseään koskevat tiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus pyytää virheen korjaamista sekä täydentämään virheelliset tiedot
  • oikeus saada tiedot poistetuksi, johon on oikeus, mikäli tietojesi poistamiseen on laissa säädetty peruste
  • oikeus peruuttaa antamasi suostumus tietojesi käsittelyyn, mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tietyissä tilanteissa sinulla voi olla myös oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä

Oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti tämän selosteen alla olevilla yhteystiedoilla. Pyynnöstä tulee ilmetä riittävä yksilöintitiedot. Vastaamme pyyntöön kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos emme voi suostua rekisteröidyn pyyntöön ei, ilmoitamme kieltäytymisestä rekisteröidylle kirjallisesti.

Mikäli sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, olethan meihin yhteydessä. Yhteystiedot löydät tämän selosteen lopusta.

Tietojesi säilytysajat

Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä Asianajajaliiton suosituksia asiakirjojen säilyttämisestä sekä lakisääteisiä säilytysvelvollisuuksiamme.

Säilytämme toimeksiannon hoitamiseen liittyviä henkilötietoja niin kauan kuin se on asiakkuussuhteen kannalta välttämätöntä, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellemme tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.

Tiedot, jotka olemme keränneet asiakkaan tunnistamiseksi, säilytetään laissa edellytetty aika. Tietoja, joita tarvitsemme esteettömyyden tarkistamiseksi, säilytetään niin kauan, kuin säilyttäminen on tarpeen, jotta voimme varmistaa esteettömyytemme toimeksiantojen hoitamisessa.

Säilytämme henkilötiedot vain siinä laajuudessa kuin kyseiseen käyttötarkoitukseen niiden säilyttäminen on välttämätöntä. Muilta osin poistamme tiedot heti, kun niiden säilyttämiseen ei ole lakisääteistä perustetta eikä niitä tietoja tarvita enää niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat käyttää oikeuksiasi olethan yhteydessä meihin. Voi olla yhteydessä meihin puhelimitse 040 935 1401, sähköpostitse toimisto@legista.fi, toimiston yhteystiedot ovat www.legista.fi