Iiris Ylinampa

Asianajaja

Iiris hoitaa toimeksiantoja analyyttisellä otteella ja hänen toimeksiantonsa painottuvat riidanratkaisuun ja oikeudenkäyntien hoitoon. Iiriksen osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa kuluttajansuojaan, asunto- ja kiinteistönkauppaan sekä vahingonkorvaukseen liittyvät asiat. Rikosoikeuden saralla Iiriksellä on syventynyttä osaamista seksuaalirikoksiin ja läheissuhdeväkivaltaan liittyvistä asioista.

Iirikselle on kertynyt kokemusta oikeudenkäyntiasioiden hoidon ohella jäämistöoikeudellisten asioiden hoidosta sekä erilaisten kauppa- ja muiden sopimusten laadinnasta. Iiris toimii myös kuolinpesän pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävissä. Hänellä on lisäksi julkisen kaupanvahvistajan oikeudet.

Iiriksen asiakkaat ovat arvostaneet erityisesti hänen rauhallista ja mutkatonta työskentelytapaansa sekä kykyä tukea asiakasta kaikissa tilanteissa.

Iiris on työskennellyt asianajoalalla vuodesta 2014 alkaen.

Ota yhteyttä Iirikseen

040 839 6614

iiris.ylinampa@legista.fi


Jenni Välimäki

Jenni Välimäki

Asianajaja (perhevapaalla)

Jennin vahvuutena on sovitteleva lähestymistapa, jonka myötä hän on ansioitunut erityisesti erotilanteisiin, lasten asumiseen, huoltoon ja elatukseen liittyvien toimeksiantojen sekä muiden perheoikeudellisten asioiden hoidossa. Jenni hoitaa myös jäämistöoikeudellisia asioita sekä toimii tarvittaessa pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävässä.

Merkittävä osa Jennin työajasta kuluu lisäksi konkurssipesän pesänhoitajan ja yrityssaneerauksen selvittäjän tehtävien hoidossa, joista hänelle on kertynyt vuosien kokemus. Jenni on rutinoitunut myös rikosoikeudenkäyntien hoidossa.

Jenni saa runsaasti kiitosta lämminhenkisyydestään ja kyvystään toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa vaativissakin tilanteissa.

Ennen Legistan perustamista Jenni on työskennellyt asianajoalalla vuodesta 2012 alkaen.

Ota yhteyttä Jenniin

040 508 3615

jenni.valimaki@legista.fi