Tiedot palveluntarjoajasta

Tiedot palvelun tarjoajasta

Asianajotoimisto Legista Oy:n yhteystiedot

Rovakatu 13 A 39

96100 Rovaniemi

toimisto@legista.fi

www.legista.fi

Asianajoitoimisto Legista Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin y-tunnuksella 3133086-2. Arvonlisäverotunniste on FI31330862.

Asianajotoimisto Legista Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajajia valvova viranomainen on:

Suomen Asianajajaliitto
Simonkatu 12 B 16 / PL 194
00100 HELSINKI
p. (09) 6866 120
f. (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

 

Asianajotoimisto Legista Oy:llä on toimintaansa varten Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus määrältään 200.000 euroa. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

Pohjola Vakuutus Oy (1458359-3)
00013 OP
Puh. 0303 0303 / 010 253 0022
www.op.fi