12.10.2022

Virhe ja reklamaatio – Milloin ja miksi kannattaa kääntyä asianajajan puoleen?

Reklamointi on kaiken A ja O

Minkä tahansa esineen taikka palvelun hankinnassa voi tulla käsille tilanne, jossa myyjän suoritus ei vastaa sovittua. Olipa kysymys minkä laatuisesta hankinnasta hyvänsä, on ensiarvoisen tärkeää, että ostaja ilmoittaa virheestä myyjälle, mikäli virheen perusteella halutaan esittää myyjää kohtaan vaatimuksia. Juridisesti tehokkaan reklamoinnin tulee tapahtua oikea-aikaisesti sekä yksilöidysti ja myyjälle tulee esittää myös virheeseen perustuvat vaatimukset. Reklamointi on syytä hoitaa kirjallisesti, jotta sanotut seikat voidaan tarvittaessa osoittaa toteen.

Pienten hankintojen kohdalla reklamoinnin voi hyvin hoitaa itse ja kysyä asian hoitamiseen neuvoa esimerkiksi Kuluttajaneuvonnasta. Kuitenkin silloin, kun kysymys on esimerkiksi asuntoa, kiinteistöä taikka muuta merkittävää omaisuutta koskevasta virhetilanteesta, on yleensä paikallaan kääntyä hyvissä ajoin asiaan perehtyneen asianajajan puoleen. Näin varmistutaan siitä, että virhetilanteen ratkaiseminen lähtee heti oikeaan suuntaan eikä asiassa pääse syntymään oikeudenmenetyksiä. Usein on paikallaan, että asianajaja laatii reklamaation ja pitää huolen myös siitä, että kaikki tarvittavat selvitykset hankitaan, jotta virheen merkitys saadaan varmuudella selville.

Miksi ja milloin kannattaa ottaa yhteyttä asianajajaan?

Toisinaan asianajajan puoleen arastellaan kääntyä, koska uhkakuvana pidetään sitä, että ” siitä se vasta riita syntyykin”. Tosiasia kuitenkin on se, että asianajaja pyrkii ja on velvollinen aina ensimmäisenä selvittämään mahdollisuuden asian sovinnolliseen ratkaisemiseen. Kokemuksemme perusteella erityisesti yksityishenkilöiden asioista valtaosa saadaan ratkaistua sopimalla ilman oikeudenkäyntiä. Ensimmäisessä tapaamisessa asianajajan kanssa on myös hyvä mahdollisuus keskustella avoimesti siitä, millä tavoin ja keinoin asianajaja lähtee toimeksiantoa hoitamaan.

Harmillisinta sekä asiakkaan että asianajajan kannalta on se, kun puoleemme käännytään tilanteessa, jossa asiaa on ilman asianajajan apua hoidettu tavalla, joka estää taikka rajoittaa virheeseen vetoamista taikka vaatimusten esittämistä. Tämä tilanne voi olla käsillä esimerkiksi, jos virhettä ei ole reklamoitu ajoissa taikka reklamointi on ollut puutteellista. Toinen aika-ajoin eteen tuleva tilanne on se, että osapuolet ovat jo keskenään sopineet virheellisyyden seuraamuksista siten, että sopimus estää enempien vaatimusten esittämisen, vaikka virhe myöhemmin osoittautuisi aiemmin luultua merkityksellisemmäksi. Osapuolten tekemä sopimus voi myös olla puutteellinen taikka epäselvä. Asianajajan puoleen ei siis kannata kääntyä ”viimeisenä oljenkortena”, vaan ennakoiden.

Usein esille tuleva syy epäröidä yhteydenottoa asianajajaan on myös pelko asianajan käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Yleensä virheitä koskevien asioiden hoidossa asianajajan käytöstä ei kuitenkaan aiheudu ylitsepääsemättömiä kustannuksia, koska asianajajan palkkiot voidaan kattaa omavastuuosuutta lukuun ottamatta koti- taikka muuhun vakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta. Asianajajan kanssa myös kannattaa keskustella ja sopia toimeksiannon alussa laskutusta koskevista asioista.

Useimmat asianajotoimistot tarjoavat alkuneuvottelun, jossa voi sitoumuksetta kartoittaa omaa tilannettaan ja tarvettaan asianajajan palveluille. Tällaisesta kartoituskeskustelusta ei siis ainakaan aiheudu mitään haittaa, joten suosittelemme ehdottomasti varaamaan alkuneuvottelun matalalla kynnyksellä. Legistaan voit varata alkuneuvottelun tästä linkistä!