15.1.2021

Uhkaako meitä konkurssiaalto?

Konkurssilain väliaikaiset muutokset

Konkurssi tarkoittaa menettelyä, jonka aloitusta velkoja tai velallinen voi hakea käräjäoikeudelta maksukyvyttömyystilanteessa. Konkurssimenettelyssä velallisen varallisuus siirtyy velkojien määräysvaltaan ja realisoidaan lopulta velallisen velkojen suorittamiseksi. Konkurssipesän hallintoa hoitaa käräjäoikeuden määräämä pesänhoitaja, joka on usein maksukyvyttömyysasioihin erikoistunut asianajaja.

Maailmanlaajuisen koronapandemian alettua keväällä 2020 tehtiin konkurssilakiin väliaikaisia muutoksia, joilla on rajoitettu velkojan mahdollisuutta hakea konkurssimenettelyn aloittamista. Lakimuutos koski ennen kaikkea konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttöä konkurssihakemuksen edellyttämän maksukyvyttömyyden perusteena.

Konkurssiuhkaista maksukehotusta koskeva väliaikainen laki muuttuu helmikuun alusta alkaen siten, että velkoja voi jälleen hakea velallista konkurssiin tämän laiminlyötyä suorituksen konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta huolimatta. Velkojan on kuitenkin varattava konkurssiuhkaisessa maksukehotuksessa velalliselle normaalin seitsemän päivän sijasta 30 päivää maksun suorittamiseen, mitä koskeva väliaikainen laki on voimassa 30.9.2021 saakka.

Vuoden 2021 näkymät

Konkurssilakiin keväällä 2020 tehdyt väliaikaiset muutokset ovat vaikuttaneet siten, että konkursseja on alkanut lakimuutosten myötä jopa tavanomaista vähemmän ja odotettavaa on, että konkurssien määrä tulee nousemaan merkittävästi kuluvan vuoden aikana, kun väliaikaisia lakimuutoksia puretaan.

Konkurssiaallon pelko on kuulunut puheissa erityisesti täällä Lapissa, missä suuri osa yrityksistä on suoraan taikka välillisesti riippuvaisia ulkomaanmatkailusta. Konkurssien määrän kasvu vuoden 2021 aikana näyttää väistämättömältä.  Konkurssiaallon harjan korkeutta lienee mahdoton ennustaa, mutta toivomme lämpimästi, että pahimmilta uhkakuvilta vältyttäisiin.

Konkursseja ja maksukyvyttömyyttä koskevista asioista saat lisätietoja Jenniltä.