30.10.2023

Miten nuoret saadaan pysymään asianajoalalla? – Terveiset Suomen Asianajajaliiton nuorten asianajajien päivästä

Huoli nuorten pysymisestä asianajoalalla

Suomen Asianajajaliitto järjesti 27.10.2023 vuotuisen nuorten asianajajien päivän. Ohjelmassa oli muun ohessa paneelikeskustelu, jossa syvennyttiin tarkastelemaan asianajoalan tulevaisuutta sekä erityisesti sitä, miten nuoret saataisiin pysymään asianajoalalla. Tilastot kun osoittavat, että moni nuori poistuu asianajoalalta jo työuran alkupuolella. Legistasta paneelissa oli pienen asianajotoimiston näkökulmaa mukana pitämässä Jenni.

Alalla on jo tovin aikaa seurattu huolestuneena sitä, miten suuri joukko nuoria asianajajia poistuu alalta uransa alkupuolella. Trendin syitä on vielä tutkittu vähän, ja niitä pyrittiin selvittämään osaltaan myös paneelikeskustelussa. Tilaisuuden kuulijoina oli  iso joukko asianajoalalla työskenteleviä nuoria, joista paikan päällä tehdyn kyselyn perusteella enemmistö oli epävarmoja alalla pysymisestä.  Tilanne ei siis vaikuttanut kuulijoidenkaan keskuudesta kerätyn tilaston perusteella mairittelevalta. Isoimmiksi epäkohdiksi yleisön keskuudessa koettiin heikko esimiestyöskentely sekä liiallinen työmäärä.

Mikä neuvoksi?

Suomen Asianajajaliitto on aloittamassa selvitystyötä kartoittamalla asianajajan tehtävän jättävien juristien syitä päätökselleen. Tämä on varmasti hyvä alku, jotta päästäisiin selville siitä, millaisia syitä alanvaihdolle löytyy, ja voidaanko niihin puuttua.

Paneelikeskustelun innoittamana pohdimme tänään toimistolla myös omia syitämme sille, miksi olemme päätyneet asianajouralle, ja mikä meitä on pitänyt tällä tiellä. Vaikka olemme yhtä mieltä siitä, että uraamme on ohjannut sen alkuvaiheessa myös sattuma, on alalla pysyminen ollut meille kuitenkin valinta. Meidän keskusteluissamme isoimmiksi tekijöiksi asianajajan työn mielekkyydessä nousivat tunne työn merkityksellisyydestä sekä itsenäiseen asianajajan toimeen liittyvä vapaus.

Ehkäpä alalla olisi sieltä poistumisen syiden kartoittamisen lisäksi hyvä kartoittaa myös syitä alalla pysymiselle. On tärkeää puuttua alan epäkohtiin, mutta myös tuoda näkyväksi sen mahdollisuudet ja vaihtoehdot erilaisille urapoluille alan sisällä.

Kun iso osa nuorista asianajajista työskentelee pääkaupunkiseudun isoissa asianajotoimistoissa, oli hienoa, että Jenni pääsi tuomaan paneelikeskusteluun mukaan myös pienen maakunnassa toimivan toimiston näkökulmia. Toivommekin, että joku asianajoalalta poistumista harkitseva nuori kokeilisi vielä toisenlaista urapolkua alan sisällä, sillä sieltäkin löytyy loputon määrä vaihtoehtoja omannäköiselle uralle.