6.3.2024

Mitä yksityishenkilön kannattaa muistaa asuntoa tarjottaessa vuokralle?

 

Rovaniemellä sijaitsevat sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu, minkä ansiosta moni paikallinen ja vähän kauempanakin asustava yksityishenkilö on päättänyt aloittaa sijoittamisen hankkimalla asuinhuoneiston vuokraustarkoitukseen. Myös asunnon lyhytaikainen vuokraus on suosittua matkailijoiden lisääntyneen määrän avattua uusia markkinoita asunnon omistajille.

Asuinhuoneiston vuokrauksen ongelmakohtia

Työssämme törmäämme monenlaisiin ongelmatilanteisiin, joista harmillisen toistuvalta vaikuttaa se, että vuokralaiseksi on valikoitunut henkilö, jolla ei kenties ole alun alkaenkaan ollut tarkoitusta hoitaa vuokravelvoitteitaan asianmukaisesti. Ongelmaksi koetaan tällöin häätöprosessin hitaus, hinta ja pelko siitä, millaiseen kuntoon asunto lopulta vuokralaisen poistuttua jää.

Sanotun ongelman välttämiseksi yksinkertainen ratkaisu olisi usein ollut se, että vuokralaisen luottotiedot olisi tarkastettu ennen vuokrasopimuksen solmimista. Ei olisi myöskään pahitteeksi tavata vuokralaista henkilökohtaisesti asunnon hallintaa luovutettaessa, jotta vuokralaisen henkilöstä voidaan varmistua. Myös takuuvuokrasta sopimisesta ja sen suorittamisesta ennen asunnon hallinnan luovutusta on syytä pitää huolta. Jos luottotietojen tarkastaminen, vuokralaisen tapaaminen ja sopimusehtojen määrittely tuntuu itsestä vaikealta, voi vuokranvälitys olla tällöin turvallinen tapa hoitaa asunnon vuokrausta.

Toinen huomioitava asia on, ettei kotivakuutus yleensä kata miltään osin vuokraustoiminnasta aiheutuvia vahinkoja. Jos esimerkiksi vuokralainen kieltäytyy vuokrasopimuksen purunkin jälkeen poistumasta asunnosta, ja häätöä joudutaan hakemaan tuomioistuinteitse, ei oikeudenkäyntikuluja taikka asunnolle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja saada katettua vuokraustoimintaa harjoittavan yksityishenkilön kotivakuutuksesta. Ennen vuoraustoiminnan aloittamista myös vakuutuksia siis kannattaa tarkastella mahdollisia ongelmatilanteita silmällä pitäen.

Huomioita lyhytaikaisesta vuokrauksesta

Lyhytaikaisen vuokrauksen osalta ongelmatilanteet voivat olla jokseenkin erityyppisiä perinteiseen asuinhuoneiston vuokraukseen nähden, mutta esimerkiksi tarvittavia vakuutuksia kannattaa selvittää myös ennen asunnon lyhytaikaisen vuokrauksen aloittamista.

Lyhytaikaisen vuokrauksen osalta huomiota tulee sanotun lisäksi kiinnittää myös siihen, että lyhytaikainen vuokraus on ylipäätään sallittua varsinkin, jos vuokrakohteena on asunto. Eritoten uusissa asunto-osakeyhtiöissä ei ole tavatonta, että jo yhtiöjärjestyksessä on voitu kieltää asunnon lyhytaikainen vuokraus.

Toinen eteen tuleva asia lyhytaikaisessa vuokrauksessa on se, missä laajuudessa toimintaa voidaan harjoittaa ilman, että sitä katsotaan ammattimaiseksi majoitustoiminnaksi. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiön tiloissa ei voi harjoittaa ammattimaista majoitustoimintaa kuten hotellitoimintaa.  Yleensä ainakin oman asunnon yksittäinen vuokraus esimerkiksi Airbnb:n kautta on mahdollista, jollei sitä ole yhtiöjärjestyksessä erikseen kielletty. Jos  asuntoa puolestaan käytetään yksinomaan lyhytvuokrauksessa voi tilanne olla tulkinnanvaraisempi.

Toiminnan laadulla ja laajuudella on merkitystä myös sen verotukselliselle arvioinnille. Asuinhuoneiston vuokraus ei esimerkiksi ole lähtökohtaisesti arvonlisäverollista toimintaa, mutta toiminnan ollessa ammattimaista majoitustoimintaa, muuttuu toiminta arvonlisäverovelvolliseksi. Ennen lyhytaikaisen vuokrauksen aloittamista siis kannattaa tutustua toimintaan liittyviin Verohallinnon soveltamisohjeisiin, jotka löytyvät täältä: Syventävät vero-ohjeet – vero.fi.

Mikäli mielessäsi on harjoittaa asunnon lyhytvuokrausta Rovaniemellä kannattaa käydä tutustumassa myös kaupungin vastikään julkaisemaan ohjeistukseen lyhytvuokrausta koskien: Ohje asunnon lyhytvuokraukseen Rovaniemellä – Rovaniemi – Arktinen pääkaupunki.