7.2.2023

Korkeimman oikeuden suullinen käsittely – Se ainutkertaisin oikeudenkäynti

Korkeimmasta oikeudesta

Korkein oikeus käyttää Suomessa ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa. Sen keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä laintulkinnasta. Asian ratkaiseminen korkeimmassa oikeudessa edellyttää sitä, että Korkein oikeus ensiksi myöntää valitusluvan asialle. Mikäli valituslupa asiassa annetaan, ratkaisee Korkein oikeus asian useimmiten kirjallisessa menettelyssä. Suullisia käsittelyitä järjestetään ani harvoin.

Tilanne avautuu hyvin tarkastelemalla tilastoja, joita tässä vuodelta 2021:

  • valituslupahakemusten määrä yhteensä 1786
  • valituslupia myönnettiin yhteensä 108
  • suullisia käsittelyitä yhteensä 6

Lisätietoja Korkeimmasta oikeudesta ja sen käsittelemistä asioista löydät täältä.

Se ainutkertaisin oikeudenkäynti

Jo tilastoja tarkastellen lienee selvää, ettei Korkeimman oikeuden suullisia käsittelyitä satu asianajajan uralle yleensä montaa kertaa, ja monelle tämä tilaisuus ei avaudu lainkaan.

Toimistollamme oli tänään tärkeä päivä, kun Iiris sai kunnian päästä argumentoimaan laintulkinnasta Korkeimman oikeuden suulliseen käsittelyyn. Aihepiirinä oli seksuaalirikokset, mikä on ollut viime vuosina yksi Iiriksen syventyneistä osaamisalueista ja kiinnostuksen kohteista rikosoikeuden saralla.

Vaikka asianajajan tärkein tehtävä on aina ajaa asiakkaansa etua eikä juridiikka ole työssämme itseisarvo, on selvää, että tämä ainutkertainen mahdollisuus antaa asian hoidolle aivan uudenlaisen lisämausteen. On siis myös ammatillisesti äärimmäisen kiinnostavaa seurata, miten asiassa puolin ja toisin esitettyjä tulkintoja lain soveltamisesta arvioidaan, ja mihin ratkaisuun Korkein oikeus asiassa lopulta päätyy.