26.4.2021

Isän kokemus huoltoriidasta

Usein lasten isät kokevat olevansa altavastaajia lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Tuomioistuinten ratkaisemissa asioissa molemmat vanhemmat ovat kuitenkin sukupuolestaan riippumatta lähtökohtaisesti tasavertaisia vanhempia eikä lasten lähivanhemmuuden määrääminen isälle ole enää harvinaisuus.

Legistassa Jenni hoitaa vuosien kokemuksella lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia asioita. Vaikka suurin osa lapsia koskevista riidoista saadaan sovittua, päättyvät ne toisinaan myös tuomioistuimen ratkaistavaksi. Alla olevan asiakaspalautteen on antanut isä, jonka pitkäkestoinen huoltoriita päättyi hiljattain tuomioistuimen ratkaisuun.

Terveiset neljän pojan lähi-isiltä

Jenni Välimäki on toiminut asianajajanani kahteen eri otteeseen huolto- ja elatusriidoissa vuosina 2016 ja 2020-2021.

Ensimmäisessä tapauksessa Jenni työskenteli toisessa asianajotoimistossa. Tarvitessani asianajajan palveluita toistamiseen otin yhteyden suoraan Jenniin. Hän kertoi jo alkumetreillä, että on perustamassa uutta asianajotoimistoa kollegansa kanssa. Minulle oli edellisen erinomaisesti hoidetun yhteistyön tuloksena itsestään selvää, että pysyn nimenomaan Jennin asiakkaana ja olenkin ensimmäisiä Legistan asiakkaita.

Jennin kanssa työskentely oli todella helppoa; hän selvitti heti alkuunsa mm. oikeusturva-asiat puolestani, jolloin itse pystyin keskittymään itse asiaan.

Yhteydenpito oli vaivatonta sähköpostitse, puhelimitse sekä tarvittaessa kasvokkain toimistolla. Jenni piti minut ajan tasalla koko prosessin ajan, mistä olen erityisen tyytyväinen. Esittämiini kysymyksiin vastaukset tulivat myöskin nopeasti.

Sähköposteja aiheeseen liittyen lähetin useita, osaltaan omia ajatuksiani, osaltaan kirjallisia todisteita tmv. Jenni perkasi näistä viesteistä sekä puhutuista asioista todella hyvän paketin ja valmistautui näin myös vastatodisteluun siltä osin, mihin arvioi vastapelurin tarttuvan, ja onnistuikin siinä erinomaisesti.

Koko oikeusprosessin ajan minulla oli tunne, että asia oli Jennillä ”näpeissä” ja tämänkin ansiosta minulla oli todella luottavainen ja turvallinen olo lähteä istuntoon, ja luotto ei ollut turhaa.

Kiitos erinomaisesti hoidetusta jutusta!

Neljän pojan lähi-isi