6.9.2021

Alkuneuvottelun varaus nyt sähköisesti!

Mitä alkuneuvottelussa tapahtuu?

Alkuneuvottelussa asiakas kartoittaa tilannettaan ja palveluiden tarvettaan asianajajan kanssa. Neuvottelu voidaan järjestää asiakkaan toiveiden mukaan toimistollamme taikka etäyhteyksin.  Alkuneuvottelun varaaminen ei sido asiakasta toimeksiantoon eikä alkuneuvottelusta veloiteta mitään, mikäli toimeksiannosta ei sovita.

Alkuneuvottelua varatessa on hyvä ilmoittaa aihepiiri, jota asia koskee, niin ohjaamme asiakkaan alusta pitäen asianajajalle, joka on perehtynyt kyseiseen oikeudenalaan. Usein asiakas esittää meille myös oman toiveensa siitä, kenelle asianajajalle hän haluaisi alkuneuvottelun varata.

Alkuneuvottelussa asiakas saa keskustella  asianajajan kanssa tilanteestaan. Jos kysymys on esimerkiksi oikeudenkäyntiasiasta, käymme tyypillisesti läpi asian oikeudellisen arvioinnin pääkohdat, sen, missä vaiheessa asia on ja mihin toimenpiteisiin asiassa olisi syytä ryhtyä. Alkuneuvottelun päätteeksi asiakkaalla on yleensä tarvittavat tiedot sille, haluaako hän antaa asiassa toimeksiannon.

Mikäli asiakkaan asia koskee jonkin yksinkertaisen asiakirjan (esimerkiksi testamentti tai edunvalvontavaltakirja) laadintaa, ei alkuneuvottelu ole välttämättä tarpeen, vaan asiakas voi ottaa meihin yhteyttä ja antaa toimeksiannon asiakirjan laadinnasta. Sovimme tällöin hinnan ja pyydämme  asiakirjan laadinnan kannalta keskeiset tiedot etukäteen ja laadimme asiakirjaluonnoksen. Asiakirjan läpikäyminen, viimeistely ja allekirjoittaminen voidaan tällöin hoitaa yhdessä tapaamisessa.

Sähköinen ajanvaraus on tällä hetkellä käytössä vain alkuneuvottelun varaamista varten. Jos siis haluat varata ajan muuta kuin alkuneuvottelua varten, otathan meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse taikka puhelimitse. 

Sähköiseen ajanvaraukseen pääset tästä!